‘’in a eusocial species multiple generations live together, performing specialised roles that require collaboration and, sometimes, altruistic behaviour in which individuals go against their selfish interests for the benefit of the group’’

                                    
Edward O. Wilson
The Social Conquest of Earth

'' in einem eusozialen Spezies leben mehrere Generationen zusammen, mit Durchführung spezialisierter Rollen wobei Zusammenarbeit essenziell ist und, manchmal, auch altruistisches Verhalten wobei Individuen gegen ihre egoistischen Interessen verhalten, alles zum Wohle der Gruppe''

Edward O. Wilson
The Social Conquest of Earth

‘’kod eusocijalnih vrsta, više generacija žive zajedno obavljajući određene uloge koje zahtijevaju suradnju i ponekad altruistično ponašanje u kojem pojedinci zanemare svoje osobne interese za dobrobit skupine’’

Edward O. Wilson
The Social Conquest of Earth
> Skip

Ukupno stanovništvo Europe postaje sve starije. U nekim zemljama, posebice istočne Europe, populacija Baby Boomer-a (ili „Gray Wave“)- ljudi koji su sada imaju  55 godina ili su stariji – nadmašuje brojem mlađe ljude. Kao posljedica toga, pojavila se potreba za novim i inovativnim pristupom gradnji stambenih prostora.

U zapadnoj Europi, stariji ljudi nastoje živjeti neovisno što je dulje moguće. Iako je u istočnoj Europi uobičajeno da stariji ostaju sa svojim obiteljima – mogućnosti za to su sve više otežane. Zbog mijenjanja kulturnih normi i mijenjanja načina života mlađih ljudi te povećanih poslovnih obaveza, mnogi stariji ljudi ostaju na neki način zanemareni i moraju se brinuti sami o sebi ( više nego što su se za sebe morali brinuti primjerice njihovi roditelji). U današnjem svijetu postaje sve važnije pronaći zajedničko i provedivo rješenje ove situacije.

U skladu sa svim navedenim dizajnirali smo koncept koji starijima omogućava samostalan život u vlastitom sigurnom i lako dostupnom okruženju – i što je najvažnije: omogućava im da sami odaberu stupanj neovisnosti koji žele. 

Ontwerp en realisatie: Intuostyle
About usMissionVisionNewsProjectsHomeContactüber unsMissionVisionNeuesProjekteHomeKontaktO namaMisijaVizijaVijestiProjektiHomeKontakt