‘’in a eusocial species multiple generations live together, performing specialised roles that require collaboration and, sometimes, altruistic behaviour in which individuals go against their selfish interests for the benefit of the group’’

                                    
Edward O. Wilson
The Social Conquest of Earth

'' in einem eusozialen Spezies leben mehrere Generationen zusammen, mit Durchführung spezialisierter Rollen wobei Zusammenarbeit essenziell ist und, manchmal, auch altruistisches Verhalten wobei Individuen gegen ihre egoistischen Interessen verhalten, alles zum Wohle der Gruppe''

Edward O. Wilson
The Social Conquest of Earth

‘’kod eusocijalnih vrsta, više generacija žive zajedno obavljajući određene uloge koje zahtijevaju suradnju i ponekad altruistično ponašanje u kojem pojedinci zanemare svoje osobne interese za dobrobit skupine’’

Edward O. Wilson
The Social Conquest of Earth
> Skip

Misija Rezidencije 55 je razviti način stanovanja koji bi bio prilagođen i mladim obiteljima koje započinju svoj samostalan život, ali isto tako i njihovim roditeljima, bakama i djedovima  te osobama s invaliditetom. U tom kontekstu, gradimo održive, udobne, sigurne stambene jedinice kojima se lagano može prići, a koje si ljudi ujedno mogu priuštiti, te stambene jedinice s dodatnim sadržajima namijenjenima njezi osoba s invaliditetom.

Inkorporiramo održivost koristeći solarnu energiju i lokalne materijale za izgradnju; dostupnost, angažirajući najbolje arhitekte na tom polju; sigurnost, implementirajući 24- satnu njegu za one koji je trebaju; i udobnost na način da ugrađujemo i opremamo kupaonice i kuhinje za osobe s posebnim potrebama te koristimo elektroničke uređaje koji olakšavaju svakodnevni život te vrhunska pomagala.

Ontwerp en realisatie: Intuostyle
About usMissionVisionNewsProjectsHomeContactüber unsMissionVisionNeuesProjekteHomeKontaktO namaMisijaVizijaVijestiProjektiHomeKontakt